KOLODNER

Ashley KolodnerPortrait SessionBoss ModelsCredit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
StrangeFruit_Chinatown-3
StrangeFruit_Chinatown-4
StrangeFruit_Chinatown-5
StrangeFruit_Chinatown-8
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Ashley Kolodner
Portrait Session
Boss Models
Credit: Taylor Ballantyne
Screen shot 2014-05-23 at 12.57.34 PM
Screen shot 2014-05-23 at 12.58.46 PM
1911779_10152401207125671_5634208895203141561_n
Fusion Models NYCChristine BurnsTest ShootCredit: Taylor Ballantyne
Fusion Models NYCChristine BurnsTest ShootCredit: Taylor Ballantyne
20140812_christineburns1614_low_res
ashley_k_nylon_tear_copy
ashley_k_nylon_tear_3_1_copy
ashley_k_nylon_tear_4_copy

5’9.

34-25-36.

Shoe:9.

Eye: Hazel/Green.

Hair: Brown.