KAZUYA

kazuya-1
kazuya-2
kazuya-3
kazuya-4
kazuya-5
kazuya-6
kazuya-7
kazuya-8
kazuya-9

Height:6’1.

Chest:35.

Waist:30.

Hair:Black.

Eyes:Black.